Raadhuisstraat 64, 4944 VJ Raamsdonk


Privacy


Redekeraautomotive.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.


Redekerautomotive.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Redekerautomotive.nl legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van Redekerautomotive.nl afneemt of anderszins contact heeft met Redekerautomotive.nl. 


Redekerautomotive.nl gebruikt deze gegevens voor adres validatie, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Ook kan Redekerautomotive.nl, voor deze doeleinden, persoonsgegevens beschikbaar stellen aan de aan haar gelieerde financiŽle dienstverlener en haar dealerorganisaties. Hierbij tracht Redekerautomotive.nl rekening te houden met voorkeuren. Uw e-mailadres echter, zal uitsluitend door Redekerautomotive.nl worden gebruikt om u te informeren over haar nieuwe producten en diensten.


Op de site van Redekerautomotive.nl kunt u links aantreffen naar andere sites. Redekerautomotive.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de/het privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.


Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Redekerautomotive.nl, t.a.v. Klantenservice, Raadhuisstraat 64, Raamsdonk. 


Redekerautomotive.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Redekerautomotive.nl.


Redeker Automotive